Partner serwisu
11 maja 2015

Zatrzymać wyciek kasy

Kategoria: Efektywność

Gdzie szukać oszczędności? Sformalizowanej odpowiedzi na to pytanie udzielił Taiichi Ohno, definiując 7 strat. Dogłębne poznanie definicji i przykładów marnotrawstwa pomaga w ich lokalizacji i eliminacji podczas analizy procesów w organizacji, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów wytwarzania.

Zatrzymać wyciek kasy

Wizja rozwoju firmy produkującej leki może kierunkować przedsiębiorstwo w stronę innowacyjności, wysokiej dostępności produktów czy długoterminowej relacji z klientem. Zarządy mogą wyznaczać zupełnie nowe obszary
konkurencyjności lub kreatywnie łączyć podane powyżej przykłady. Niezależnie jednak od postawionych celów i wynikających z nich planów, aspekt niskich kosztów wytwarzania pozwala na znacznie większą elastyczność działania i skuteczną realizację zamierzeń. Pozostaje więc jedynie odpowiedź na pytanie – gdzie szukać oszczędności w naszej firmie? Sformalizowanej odpowiedzi udzielił Taiichi Ohno, definiując 7 strat. Dogłębne poznanie definicji i przykładów marnotrawstwa pomaga nam w ich lokalizacji i eliminacji podczas analizy procesów w naszej organizacji. Przyjrzyjmy się każdej z kategorii strat wraz z przykładami pochodzącymi z przemysłu farmaceutycznego.

Zbędny ruch

Strata wynikająca głównie ze złej organizacji obszaru pracy i przebiegających procesów. W „codziennym zarządzaniu” trudna do identyfikacji ze względu na to, że nadmierny ruch staje się integralną częścią pracy i nie podlega żadnym pomiarom, co prowadzi do akceptacji takiego stanu rzeczy i braku działań eliminujących problem. Dostarczenie oprzyrządowania do przezbrajanej właśnie maszyny może wiązać się z koniecznością odwiedzenia kilku miejsc obszaru, gdzie magazynowane są części formatowe lub narzędzia. Nieergonomicznie umiejscowiony panel sterowania czy miejsce wypełniania dokumentacji produkcyjnej w skali jednego pracownika może powodować konieczność dodatkowego przejścia zaledwie kilkudziesięciu metrów dziennie. Jeśli jednak w firmie pracuje 500 operatorów i każdy z nich przemieści się z tego powodu średnio 50 metrów – daje nam to łączny dystans 25 kilometrów. Równie dobrze moglibyśmy wysłać jednego z naszych pracowników na 8-godzinną przechadzkę. Przyjrzyjmy się następnie środkom czystości, narzędziom, środkom ochrony indywidualnej i spróbujmy policzyć, jaka część naszej załogi po prostu spaceruje. Zagadnienie dotyczy nie tylko stref produkcyjnych, ale również obszarów biurowych i laboratoryjnych. Wystarczy zaobserwować, jak daleko
od miejsca pracy znajdują się archiwa, drukarki, odczynniki czy biuro przełożonego, który musi podpisać co drugi dokument. Do zdefiniowania problemu najczęściej wystarczy obserwacja pracy i rozmowa z pracownikiem (ciągłe chodzenie może być naprawdę irytujące!). Przygotowany „diagram spaghetti”, pokazujący całościowo ruch człowieka w przeciągu godziny, zmiany czy trwania procesu, jest świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia
rozmów na temat zmian i optymalizacji rozwiązań organizacyjnych.

Zbędny transport

Będąc bardzo precyzyjnym w kategoryzowaniu strat, powinniśmy powiedzieć, że „zbędny transport” obejmuje swoim zakresem wszelkie ponadnormatywne operacje logistyczne dotyczące elementów, części, materiałów, surowców, półproduktów czy produktów gotowych. Odniesienie próbki analitycznej do zbyt oddalonego miejsca przechowywania powinniśmy uznać właśnie za zbędny transport. Z doświadczenia jednak wynika, że „zbędny ruch” to bardziej naturalna klasyfikacja transportu wszelkich drobnych przedmiotów i materiałów, natomiast omawiana kategoria intuicyjnie dotyczy surowców, materiałów opakowaniowych, półproduktów i produktów gotowych. Finalnie, nie jest ważne do której z kategorii przypiszemy naszą obserwację – ważne jest, że chcemy usprawnić proces! Zgodnie z naszą definicją w punkcie tym konieczne jest rozważenie gospodarki magazynowej w firmie wraz z przepływami materiałów i czasowością dostaw niezbędnych komponentów.

Cały artykuł mozna przeczytać w numerze 2/2015 magazynu "Przemysł Farmaceutyczny"

Fot. www.photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ