Partner serwisu
29 czerwca 2015

Gdansk Life Sciences Center - nowa jednostka organizacyjna

Kategoria: Z życia branży

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w partnerstwie z firmą Polpharma powołała nową jednostkę organizacyjną, której celem jest wspieranie rozwoju i komercjalizacji wartościowych projektów badawczych z dziedziny biotechnologii, medycyny i profilaktyki zdrowia.

Gdansk Life Sciences Center - nowa jednostka organizacyjna

Inauguracja działalności odbyła się 25 czerwca w Gdańsku w czasie konferencji pt. „Droga od innowacji do komercjalizacji – Horyzont 2020” w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Gdansk Life Sciences Centre ma służyć doradztwem i pomocą twórcom innowacyjnych pomysłów z uczelni i instytutów badawczych w pozyskiwaniu partnerów oraz źródeł finansowania. Dzięki zaangażowaniu Polpharmy, będzie możliwa również realizacja pomysłu w laboratoriach firmy na zasadach non profit.

Gdansk Life Sciences Centre, którego gospodarzem jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT),ma pełnić rolę akceleratora najciekawszych pomysłów w obszarze biotechnologii i nauk biologicznych poprzez wsparcie eksperckie, mentoring biznesowy oraz pomoc w uzyskaniu odpowiedniego finansowania ze źródeł publicznych lub prywatnych na właściwym etapie projektu. Intencją partnerów przedsięwzięcia jest rozwój projektów badawczych przeznaczonych do komercjalizacji przez polskie przedsiębiorstwa, w oparciu o partnerstwa rozwojowe z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

Celem funkcjonowania Centrum jest pomoc w rozwoju jak największej liczby projektów, które przekują się w realny biznes. Wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i biznesowego regionu  oraz możliwości finansowych i merytorycznych oferowanych np. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydaje się być gwarantem sukcesu tego przedsięwzięcia. Warto wspomnieć, że całkiem niedawno Singularity University z Doliny Krzemowej uruchomił Startup Lab Accelerator. Jego program został opracowany z myślą o projektach skoncentrowanych na rozwiązywaniu wyzwań ludzkości, m.in. w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób osób starszych, medycyny spersonalizowanej, nanotechnologii. Uruchomienie naszego akceleratora jest dowodem na to, że Pomorze ze swoją strategią podąża za światowymi trendami. Wierzę, że polscy pomysłodawcy potrafią zmieniać świat. Należy im tylko w tym pomóc – uważa Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i główna inicjatorka przedsięwzięcia.

Centrum jest otwarte na pomysłodawców z uczelni i instytutów badawczych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza. Już niebawem na stronie internetowej GPNT zostanie ogłoszony pierwszy nabór wniosków. Proces weryfikacji projektów będzie prowadzony przez Radę Naukowo-Biznesową, na czele której stoi prof. Krzysztof Bielawski, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W skład Rady, poza znakomitymi naukowcami, wchodzą doświadczeni przedstawiciele biznesu, którzy wniosą umiejętność pozyskiwania właściwych partnerów. Rada oceni potencjał naukowy oraz wdrożeniowy projektów, wskazując te, które mają największą szansę na komercjalizację. Dla najlepszych pomysłów będą poszukiwane najbardziej odpowiednie metody finansowania.  

Partnerstwo z Polpharmą zapewni wsparcie eksperckie w zakresie nauk medycznych, doradztwo biznesowe, a także dostęp do laboratoriów biotechnologicznych na najwyższym światowym poziomie. Ze względu na międzynarodową działalność firmy, gwarantuje również cenne know-how w komercjalizacji projektów poza Polską. ­

- Biznes i nauka powinny wspólnie dążyć do zamiany innowacyjnych pomysłów w konkretne rozwiązania, które mogą być wprowadzone na rynek. Jako lider polskiego rynku farmaceutycznego działający w sektorze biotechnologii, chcemy dzielić się naszym doświadczeniem oraz możliwościami naszych laboratoriów, wspomagając wdrożenie projektów, przynoszących realną korzyść społeczeństwu. Wierzymy, że zawiązane dzisiaj partnerstwo przyczyni się do podniesienia innowacyjności regionu Pomorza i całej polskiej gospodarki – podsumowuje Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA. 

Partnerzy zamierzają podjąć współpracę również z innymi instytucjami doświadczonymi we wspieraniu innowacji, takimi jak Fundacja na rzecz nauki Polskiej (FNP) czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). FNP wspomaga wczesne fazy przygotowania projektów, a w późniejszym okresie ich rozwoju umożliwia korzystanie ze swojej międzynarodowej sieci współpracy. Z kolei NCBR to uznana i oświadczona instytucja we wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych, posiadająca duży potencjał ekonomiczny. W poszukiwaniu najlepszych źródeł finansowania dla realizacji konkretnych pomysłów wykorzystywane będą również możliwości, jakie stwarzają fundusze unijne.

Źródło: Polpharma

Fot. www.photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ