Partner serwisu
24 lipca 2015

95 mln euro na badania nad nowymi lekami na chorobę Alzheimera i cukrzycę

Kategoria: Z życia branży

W lipcu została ogłoszona kolejna, piąta już edycja konkursu w ramach programu Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2). Budżet przeznaczony na realizację badań w jego ramach wynosi 95 mln euro. Termin składania projektów upływa 13 października br.

95 mln euro na badania nad nowymi lekami na chorobę Alzheimera i cukrzycę

Spośród sześciu obszarów badawczych cztery dotyczą różnych aspektów choroby Alzheimera, jeden – cukrzycowej choroby nerek, a jeden – wkładu pacjentów w ocenę korzyści i ryzyka związanego ze stosowania nowych leków.

W tej edycji programu IMI2 nacisk położono przede wszystkim na walkę z chorobą Alzheimera. Choroba ta występuje coraz częściej, stanowiąc problem nie tylko natury medycznej, ale również społecznej. Europejskie społeczeństwa starzeją się, a zachorowalność na chorobę Alzheimera rośnie wraz z wiekiem. Dlatego pilnie potrzebne są nowoczesne rozwiązania terapeutyczne. W ramach konkursu poświęcono tej chorobie cztery projekty badawcze:

  • Stany zapalne a choroba Alzheimera;
  • Biomarkery biologiczne: β-amyloid i jego rola w diagnostyce, leczeniu i opracowaniu nowych leków;
  • Choroba Alzheimera i zaangażowanie chorego w proces leczniczy;
  • Apolipoproteina E (ApoE) a ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera.

Kolejny obszar badawczy konkursu obejmuje ustalenie biologicznych markerów cukrzycowej choroby nerek (ang. DKD – diabetic kidney disease). Całkowite wyleczenie w przypadku DKD nie jest możliwe, jednak w wielu przypadkach można doprowadzić do zahamowania jej postępu. Markery biologiczne umożliwią lepsze zrozumienie choroby i pozwolą na opracowanie oraz ocenę nowych terapii DKD.

Piąta edycja programu obejmuje także temat zwiększenia zaangażowania pacjentów w badania nad nowymi lekami. Chodzi o to, aby podczas wszystkich etapów rozwoju leku wykorzystywać jak najlepiej informacje, pochodzące od pacjentów, na temat korzyści i ryzyka związanego z jego stosowaniem.

Poprzez ogłoszenie tego rodzaju konkursu, po raz kolejny potwierdzamy, że inicjatywa IMI poświęcona jest rozwiązywaniu jednych z największych współczesnych problemów zdrowia publicznego w Europie – choroby Alzhaimera oraz cukrzycy. Jednocześnie to, że w konkursie znalazły się dwa tematy dotyczące zaangażowania pacjentów, podkreślają rolę inicjatywy IMI jako platformy współpracy pomiędzy wieloma zainteresowanymi podmiotami – podkreśliła Irene Norstedt, Dyrektor Wykonawczy IMI.

Połowa budżetu na tę edycję IMI2 (47,5 mln euro) pochodzi od Komisji Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020” (poświęconego badaniom naukowym i innowacjom). Druga połowa zostaje zasilona wpłatami od spółek należących do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) zaangażowanych w projekty badawcze oraz od innych partnerów stowarzyszonych.

Udział Polaków

Do tej pory Polskie organizacje i przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystały ze środków dostępnych w ramach IMI. W dotychczasowych 15 konkursach IMI i IMI2 granty na badania otrzymało tylko 5 beneficjentów z naszego kraju. W sumie Polacy uczestniczyli w 6 z 59 zrealizowanych dotychczas projektów.

Pomimo wielu sukcesów w medycynie, wciąż istnieją obszary terapeutyczne i choroby, wobec których lekarze pozostają bezradni. Dlatego właśnie tak ważna jest ciągła praca nad innowacyjnymi metodami diagnostycznymi i lekami. Jako INFARMA jesteśmy przekonani, że współpraca Komisji Europejskiej i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego przynosi wymierne korzyści dla rozwoju medycyny i poprawy zdrowia pacjentów. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać ubiegając się o finansowanie w ramach konkursu na projekty objęte programem IMI2 – powiedziała Ewa Grenda, Prezes Zarządu INFARMY.

Więcej informacji na temat nowego konkursu, w tym opisy wszystkich tematów oraz informacje na temat składania wniosków, można znaleźć na stronie internetowej Innovative Medicines Innitiative pod adresem: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-16

Źródło: informacja prasowa

Fot.: www.photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ