Partner serwisu
06 maja 2016

URPL: Litwa i Polska będą wspierać Mołdawię

Kategoria: Z życia branży

Litwa razem z Polską jako partnerem wspomagającym wygrała postępowanie konkursowe i będą wspólnie implementować projekt Twinningowy Unii Europejskiej pod tytułem: „Wsparcie dla Agencji Mołdawskiej w zakresie Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych jako regulatora w dziedzinie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i działań farmaceutycznych.”

URPL: Litwa i Polska będą wspierać Mołdawię

Przez okres dwóch lat zespół ekspertów z litewskiego Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Kontroli Leków Litwy, Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z Polski będzie wspierał Agencję ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych Mołdawii w rozwoju praktycznych umiejętności w dostosowywaniu regulacji i nadzoru rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych do poziomu standardów Unii Europejskiej.

Dyrektor Litewskiej Agencji Leków – Gintautas Barcys – we współpracy z Grzegorzem Cessakiem, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce, będą prowadzili implementację całego projektu Twinningowego. Natomiast Główny Specjalista Departamentu Farmacji Litewskiego Ministerstwa Zdrowia – Anzelika Oraite, rezydująca w Mołdawii – będzie pełniła funkcję Doradcy ds. Twinningu. Centralna Agencja ds. Zarządzania Projektami (CPMA) zapewni zabezpieczenie finansowo-administracyjne dotyczące działań związanych z projektem.

Zaakceptowany przez Komisję Europejską budżet omawianego projektu to 1,1 mln Euro.

Bliska i efektywna współpraca między Państwową Agencją Kontroli Leków Litwy oraz polskim Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rozpoczęła się w 2012 roku. Obie Agencje wymieniają doświadczenia w różnych projektach, inspektorzy biorą udział w inspekcjach w zakresie Dobrej Praktyki Badań Klinicznych oraz Pharmacovigilance. Ponadto został utworzony zespół ekspercki dla prowadzenia wspólnej oceny produktów leczniczych w centralnej procedurze dopuszczania do obrotu. Agencje organizują również wspólne szkolenia oraz spotkania w celu omówienia bieżących problemów i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Program Twinningowy Unii Europejskiej finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach wsparcia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami beneficjentami w celu zwiększenia zdolności administracyjnych w zakresie rozwoju procesu reform.

Źródło i fot.: URPL

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ