Partner serwisu
27 marca 2017

Reklama kilku leków w jednym spocie

Kategoria: Prawo

Łączne prezentowanie kilku produktów leczniczych w ramach jednego przekazu reklamowego stanowi coraz częstszą praktykę rynkową. Producenci informują w ten sposób np. o różnych postaciach farmaceutycznych leków zawierających tę samą substancję czynną lub o dostępności alternatywnych wersji smakowych danego produktu (w przypadku tabletek od bólu gardła). Na co należy zwrócić szczególną uwagę tworząc łączną reklamę kilku leków kierowaną do publicznej wiadomości w formie spotów telewizyjnych lub radiowych?

Reklama kilku leków w jednym spocie

Obowiązujące przepisy umożliwiają prowadzenie łącznej reklamy kilku produktów leczniczych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie reklamy leków dopuszcza się jednoczesne prezentowanie w reklamie produktów leczniczych zawierających tę samą substancję czynną, lecz różne postacie farmaceutyczne.  Ponadto, dopuszczalne jest jednoczesne prezentowanie w reklamie leków zawierających różny skład substancji czynnych, jeżeli reklama każdego z reklamowanych produktów leczniczych spełnia warunki określone w rozporządzeniu. Niezbędne jest zatem umieszczenie w reklamie wszystkich obowiązkowych informacji odnoszących się do każdego z leków prezentowanych w spocie poprzez widoczne i czytelne (a w przypadku reklam radiowych – wyraźne) wskazanie m.in. nazwy, dawki substancji czynnej, postaci farmaceutycznej, informacji o wskazaniach i przeciwwskazaniach do stosowania reklamowanych produktów.

Zgodność z prawdą

Należy pamiętać, że reklama produktów leczniczych nie może wprowadzać w błąd, a w szczególności, informacje zawarte w reklamie muszą być zgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego. Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia wprowadzania w błąd, można jednak wskazać, że wprowadzenie w błąd ma miejsce wtedy, gdy informacje zawarte w reklamie mogą wpłynąć na decyzję klienta co do nabycia danego towaru. Działanie przedsiębiorcy należy uznać za wprowadzające w błąd, jeśli wystąpi choćby potencjalna możliwość kształtowania fałszywego obrazu rzeczywistości u odbiorcy reklamy. Prowadząc łączną reklamę kilku produktów leczniczych należy zatem pamiętać o odpowiednim oddzielaniu informacji właściwych wyłącznie danemu lekowi, aby uniknąć przeniesienia cech jednego z reklamowanych produktów na inny, nieposiadający tych właściwości. Przykładowo, jeżeli lek A może być stosowany u dzieci poniżej 2 roku życia, a lek B dopiero od 6 roku życia, hasła „odpowiedni dla najmłodszych”, dopuszczalne w stosunku do leku A, byłyby wprowadzające w błąd dla leku B.

W przypadku reklamy kierowanej do publicznej wiadomości należy pamiętać, że niedopuszczalne jest porównywanie własnego leku z produktem konkurencyjnym z punktu widzenia skutków stosowania leku (np. poprzez wskazywanie, że po zastosowaniu leku A katar mija szybciej niż w przypadku stosowania leku B).

Należy wskazać, że w przypadku prowadzenia łącznej reklamy kilku leków obligatoryjne ostrzeżenie o konieczności konsultacji z lekarzem lub farmaceutą powinno znaleźć się po prezentacji wszystkich produktów i nie może stanowić „łącznika” pomiędzy treściami reklamowymi. W orzecznictwie Głównego Inspektora Farmaceutycznego wskazano, że „Skoro w trakcie spotu reklamowego prezentowany był najpierw produkt ‘S. z naturalnym miodem i cytryną’ a później ‘S. Intensive’, to wymagane przepisami prawa ostrzeżenie należy umieścić pod każdym z reklamowanych produktów leczniczych” (zob. decyzja GIF z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr GIF-P-R-450-33-6/LB/08).

Leki i suplementy

Szczególną uwagę należy zachować przy konstruowaniu przekazów reklamowych prezentujących łącznie produkty lecznicze i inne kategorie produktów, w szczególności suplementy diety i wyroby medyczne. Taka reklama powinna wyraźnie określać jakie kategorie produktów są prezentowane np. poprzez umieszczenie w reklamie wyraźnej wzmianki: „suplement diety” lub „wyrób medyczny”.  Prowadzenie łącznej reklamy bez wyraźnego określenia kategorii reklamowanych produktów  może zostać uznane za przypisywanie właściwości leczniczych produktom niebędących lekami a prezentowanymi w jednym spocie reklamowym. Należy zauważyć, że powyższy pogląd znajduje swoje uzasadnienie w orzecznictwie GIF. W jednej z decyzji GIF stwierdził, że samo zestawienie trzech produktów o różnych kategoriach oraz umieszczenie w reklamie produktów o różnej kategorii informacji takich jak postać, wskazania terapeutyczne do stosowania, ostrzeżenie,  które są obowiązkowe i mogą być zastosowanie wyłącznie przy reklamie produktu leczniczego wprowadza w błąd adresatów reklamy poprzez przypisywanie suplementom diety właściwości produktu leczniczego (zob. Decyzja nr GIF-P-R-481-14/RB/06 z dnia 30 marca 2006).

fot.: 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ