Partner serwisu

2,5 mld złotych w 2012 roku

Kategoria: Leki roślinne i suplementy diety

Według prognoz PMR w latach 2011-2013 rynek suplementów diety w Polsce będzie się rozwijał w tempie około 9-15% rocznie. Chociaż dynamika rozwoju będzie niższa niż w latach 2006-2008 warto podkreślić, że wciąż jest ona bardzo dobra i wyższa niż na przykład dla leków OTC.

2,5 mld złotych w 2012 roku

    PMR zakłada, że na rynku suplementów diety dojdzie do kontynuacji trendów, które występowały w poprzednich latach i pozytywnie wpływały na sprzedaż. Wśród nich są m.in. starzenie się społeczeństwa oraz wzrost zainteresowania samoleczeniem, zdrowym stylem życia, zdrowym wyglądem zewnętrznym i produktami pochodzenia naturalnego i ziołowego.

Słaby rok 2010
    W latach 2007-2010 dynamika wzrostu rynku suplementów diety obniżała się stopniowo, aby w 2010 r. osiągnąć najniższy od początku dekady wzrost na poziomie 4%. Poprzedni rok był generalnie słaby dla przemysłu farmaceutycznego, jak również dla wytwórców produktów zdrowotnych, takich jak suplementy diety. Jest to przede wszystkim wynikiem efektu wysokiej bazy z 2009 r. Wtedy to na skutek dużej liczby infekcji, jak i paniki związanej ze świńską grypą, sprzedaż produktów OTC wzrosła dość
znacząco (pomimo światowego kryzysu finansowego). Jednocześnie, na niską dynamikę rynku w roku 2010 wpłynął ujawniający się w Polsce kryzys ekonomiczny – wprawdzie wzrost PKB był już dwa razy większy niż w roku 2009, siła nabywcza Polaków była jednak dość słaba.
    Kolejnym negatywnym, choć nie tak ważnym jak poprzednie, czynnikiem była konieczność przeorganizowania portfolio w wyniku wejścia w życie przepisów o produktach z pogranicza. Według badania PMR przeprowadzonego na potrzeby raportu ok. 10% firm musiało usunąć część swoich produktów w wyniku tych przepisów.

Bardziej ostrożne nastawienie
    Większość firm produkujących suplementy diety przewiduje, że ich kondycja finansowa poprawi się w 2011 r., co jednak w porównaniu z wynikami badania z 2007 r. jest mimo wszystko znacznym spadkiem – aż o 23 p.p. Cztery lata temu ani jedna firma nie spodziewała się pogorszenia swojej sytuacji finansowej. W bieżącym roku do tej kategorii przypisanych zostało 6% firm. Dodatkowo, blisko jedna trzecia badanych przewiduje, że w 2011 r. ich kondycja ekonomiczna ani się nie polepszy, ani nie pogorszy. Wskazuje to na nieco bardziej negatywny nastrój respondentów.

Uwagi metodologiczne:
    We wrześniu 2011 r. PMR Research – dział badawczy firmy PMR (www.research-pmr.com) – przeprowadził badanie wśród kadr kierowniczych około 190 firm zajmujących się obrotem suplementami diety w Polsce. Badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego. Zrealizowano 97 pełnowartościowych wywiadów.


Źródło: raport PMR Publications „Rynek suplementów diety w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013” (listopad 2011 r.).

Autor: Monika Stefańczyk, PMR

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ