Partner serwisu
25 sierpnia 2017

Nabór do projektu Ekoinnowacje na Podlasiu

Kategoria: Aktualności

Od 28 sierpnia do 29 września 2017 roku składać można wnioski w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje. W konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 5 000 000 PLN, minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych sięga 100 000 PLN. Całkowity budżet to 20 000 000 PLN.

Nabór do projektu Ekoinnowacje na Podlasiu

Wsparciem objęte będą następujące typy projektów:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
 • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
 • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty:

 • w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi,
 • które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.

Poziom dofinansowania:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis- 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Istotne jest aby prowadzić działalność na terenie województwa podlaskiego (informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności).

Więcej informacji TUTAJ

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ