Partner serwisu
26 września 2017

Stabilne przychody Celon Pharma S.A. w I półroczu 2017 r.

Kategoria: Z życia branży

Całościowa wygenerowana przez Spółkę wartość sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosła 57 mln netto, a zysk netto ponad 13 mln. Sprzedaż specjalistycznych produktów leczniczych, będących liderami w swoich kategoriach terapeutycznych na polskim rynku osiągnęła 10% dynamikę wzrostu, w ujęciu wolumenowym.

Stabilne przychody Celon Pharma S.A. w I półroczu 2017 r.

Wartość eksportu jest zgodna z oczekiwaniami Spółki i posiada perspektywę wzrostu w kolejnych miesiącach 2017 roku.

Obiecujące wyniki projektów naukowo-badawczych w obszarze innowacyjnych terapii umożliwią m.in. formalne rozpoczęcie rozwoju klinicznego dla na 3 kandydatów na lek do końca 2017 r.

Stabilny biznes oparty na wysokiej jakości produktach

Wygenerowana całościowa wartość sprzedaży netto w I półroczu 2017 r. wyniosła 57 mln netto i była porównywalna do tego samego okresu w 2016 r., po pominięciu zdarzeń jednorazowych w postaci milestonów związanych z zawartymi umowami dystrybucyjnymi dla leku Salmex[1]. Dokładna analiza struktury sprzedaży wskazuje na uzyskanie porównywalnych wartości sprzedaży na lekach oferowanych na rynek polski, ale i wzrost wartości eksportu.

Wyniki sprzedaży osiągnięte przez nas w I półroczu 2017 roku potwierdzają kluczowe pozycje konkurencyjne naszych produktów na polskim rynku leków. 10% dynamika sprzedaży w ujęciu wolumenowym, wzrost lub utrzymanie pozycji rynkowej naszych produktów w swoich kategoriach terapeutycznych, pozwoliły wygenerować stabilne przychody, ale i pozytywne ocenić Zarządowi perspektywy sprzedażowe na dalszą część roku. Eksport w pierwszej połowie 2017 roku był realizowany na bazie otrzymanych zamówień z rynków, tj. Austria, Litwa, Chorwacja, Bośnia, Ukraina, Dominikana i był zgodny z naszymi oczekiwaniami, notując wzrost w stosunku do I półrocza 2016 r. W związku z intensywnie toczącymi się procedurami rejestracyjnymi leku Salmex na rynkach europejskich perspektywy wzrostu naszych przychodów w tym obszarze oceniamy również pozytywnie

-  mówi Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju, członek Zarządu Celon Pharma S.A.

Finalizacja procesów związanych z rejestracją naszego leku Salmex poza granicami Polski jest dla nas jednym z kluczowych zadań w kolejnych miesiącach. Dalsze sprawne udzielanie przez nas odpowiedzi regulatorom, aktywna współpraca z naszymi międzynarodowymi parterami, z dnia na dzień przybliżają nas do realizacji wytyczonych w tym zakresie celów

- dodaje dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Droga do komercjalizacji portfolio innowacyjnego

W I półroczu 2017 roku Spółka prowadziła konsekwentnie prace badawczo-rozwojowe w ramach przyjętej strategii, która zakłada rozwój projektów co najmniej do fazy klinicznej II, tzw. momentu wykazania klinicznego "proof of concept" oraz ich komercjalizację. W grupie projektów zaawansowanych leków generycznych, rozwijane były leki wziewne, w tym zawierające substancje salmeterol, fluticason oraz tiotropium. Prace dotyczyły badań przemysłowych, a także badan wdrożeniowych, w tym badań klinicznych.

Realizowane obecnie przez Spółkę projekty badawczo-rozwojowe leków innowacyjnych mają różny stopień zaawansowania i potencjał rozwoju. Kończymy badania toksykologiczne dla wziewnej esketaminy stosowanej w depresji lekoopornej, a nasz inhibitor FGFR potwierdził wysoką efektywność przeciwnowotworową na zaawansowanych zwierzęcych modelach ex vivo od pacjentów. Postęp prowadzonych prac pozwala optymistycznie ocenić formalne rozpoczęcie procedury klinicznej dla trzech projektów jeszcze w tym roku. Jednocześnie wraz z Plexus Ventures LCC kontynuujemy prace nad strategią światowej komercjalizacji naszego portfolio innowacyjnego.

- mówi Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Wysoki poziom merytoryczny projektów Spółki przekłada się pozytywną ocenę NCBiR. W lipcu br. trzy wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm uzyskały rekomendację do dofinansowania o łącznej wartości ponad 70 mln[2]. W sierpniu br. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę nowego Centrum Badawczo Rozwojowego, które na integrację i optymalizację wszystkich procesów badawczych w nowej lokalizacji - Kazuniu Nowym, w 2019 r.

Raport H1 2017 dostępny jest na stronie internetowej: http://celonpharma.com/raporty-okresowe/

źródło: Celon Pharma
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ