Partner serwisu
13 sierpnia 2019

Większe uprawnienia dla samorządu aptekarskiego

Kategoria: Aktualności

Upłynął termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Projekt zwiększa uprawnienia samorządu aptekarskiego względem przedsiębiorców prowadzących apteki w sposób naruszający zasadę swobody działalności gospodarczej. Proponowane ograniczenia swobody gospodarczej są nieproporcjonalne do celu przyświecającego projektodawcom.

Większe uprawnienia dla samorządu aptekarskiego

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Regulacja zwiększa katalog zadań kierownika apteki, a jednocześnie zwiększa wpływ samorządu aptekarskiego na jego ustanowienie. Mając na względzie rolę, jaką będzie pełnił kierownik w aptece, jego kompetencje oraz wpływ samorządu aptekarskiego na jego powołanie, należy stwierdzić, że takie uregulowanie stanowi nadmierną ingerencję samorządu aptecznego w działalność gospodarczą, jaką jest prowadzenie apteki. Należy jednocześnie pamiętać, że w skład samorządu aptekarskiego powoływani są farmaceuci, a więc osoby, które często same prowadzą działalność gospodarczą w postaci prowadzenia apteki. Stwarza to ryzyko konfliktu interesów.
Z cała pewności należy stwierdzić, że przepisy cechują się dużym poziomem ogólności i nieprecyzyjności, co stwarza ryzyko nadużyć. Zdaniem BCC, w projekcie powinien znaleźć się przepis obligujący członków samorządu aptekarskiego do zachowania bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu opinii oraz wskazanie jednoznacznych kryteriów wiążących samorząd aptekarski przy podejmowaniu opinii we wskazanym zakresie.

Decyzja o pozbawieniu farmaceuty prawa do wykonywania zawodu stanie się ostateczna i wykonalna mimo skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Powyższa sytuacja może stwarzać ryzyko naruszenia praw nie tylko samych farmaceutów, ale również i pacjentów. W sytuacji braków kadrowych, może dojść do przestojów w funkcjonowaniu aptek, co może skutkować ograniczonym dostępem do leków. Z uwagi na powyższe, Business Centre Club proponuje, aby 2 wprowadzić przepis, który przesądzi, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego na uchwałę samorządu aptekarskiego o pozbawieniu farmaceuty prawa do wykonywania zawodu wstrzymuje wykonanie tej uchwały.

Z uwagi na fakt, że projekt przewiduje zasadę samodzielności farmaceuty przy wykonywaniu zadań związanych z opieką farmaceutyczną, zdaniem BCC projektodawca powinien również uregulować zasady ponoszenia przez farmaceutę odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom.

Zapisy projektu mogą spowodować zwiększenie kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy w sytuacji odmowy wydania zmiany Zezwolenia lub samego Zezwolenia. Dodatkowo, obawy budzi sam proces rozpatrywania wniosków, które w ocenie GIF wymagają uzupełnienia lub modyfikacji – opłata będzie pobierana każdorazowo w momencie składania skorygowanego wniosku.
Proponowane przepisy projektu ustawy mogą prowadzić do niekorzystnych zjawisk na rynku pracy. Pracodawcy mogą niechętnie dokonywać zmian na stanowisku Osoby Odpowiedzialnej w obawie przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, co zmniejszy konkurencyjność na rynku pracy i prestiż samego stanowiska.

Projektowane przepisy (art. 37ay. 1. i 2.), ograniczające konkurencję na rynku hurtowym, doprowadzą w oczywisty sposób do pogorszenia dostępności leków dla pacjentów i monopolizacji rynku dystrybucji farmaceutycznej.

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ