Partner serwisu
17 grudnia 2021

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat

Kategoria: Aktualności

W komunikacie z dnia 10.12.21 Minister Zdrowia poinformował o rozpoczęciu szczepień przeciw COVID-19 dzieci w grupie wieku 5-11 lat szczepionką mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zalecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 • w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 • w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 • po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 • zakażonych HIV,
 • leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 • dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Skierowania na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat są wystawiane automatycznie przez system z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.

Informacje o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci są widoczne w e-rejestracji.

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.

Informacje dodatkowe:

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10 µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat.

Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni.

Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg.

Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).

Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo w tym samym czasie (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki.

W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.).

Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach.

Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych:
Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) należy zgłaszać do:

 • lekarza, który zgłasza NOP za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl,
 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl,
 • Podmiotu odpowiedzialnego.
źródło: szczepienia.pzh.gov.pl
fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ